Despre proiect

Sistemul Integrat Mobil de Supraveghere – SIMS

SIMS este un sistem complex destinat să asigure, prin integrarea unei game largi de senzori, culegerea de informaţii necesare supravegherii şi conducerii unor activităţi specifice, cum ar fi:

 • Paza frontierei de stat;
 • Paza şi supravegherea unor obiective industriale de mari dimensiuni sau a unor perimetre de importanţă deosebită – conducte de petrol şi gaz, linii de înaltă tensiune, aeroporturi, porturi navale, unităţi militare etc.;
 • Supravegherea unor zone naturale de interes deosebit, cum ar fi rezervaţiile naturale;
 • Intervenţiile la calamităţi naturale de mari dimensiuni – inundaţii, incendii forestiere, poluări industriale.

Schema de principiu a proceselor SIMS este următoarea:

Capabilitatea de bază a SIMS vizează obţinerea informaţiilor de la senzori de diferite tipuri, respectiv radar, optic, acustic, de măsurare a distanţei, de poziţionare şi de recunoaştere, prelucrarea şi integrarea acestor informaţii, asigurarea transmiterii informaţiilor către o structură superioară în mod automat sau manual, monitorizarea desfăşurării activităţilor de răspuns şi a rezultatelor acestora.

Senzorii înglobaţi în sistem sunt:

 • Radar: asigură detectarea obiectivelor în mişcare, inclusiv a celor de dimensiuni reduse, respectiv cu suprafaţa radiantă echivalentă de circa 0,1m2, recunoaşterea şi identificarea obiectivelor, raportarea coordonatelor carteziene şi polare ale obiectivelor. Interacţionează cu sistemul de calcul care transmite coordonatele de deplasare unghiulară către platforma pan & tilt teleoperabilă, pe care sunt montaţi senzorii optoelectronici (bloc de senzori cu cameră CCD şi cameră termală şi telemetru cu laser), comandând orientarea automată obiectivul selectat.
 • Optici: reprezintă un ansamblu de camere video şi de proiectoare, care să asigure capabilităţi de observare pe timp de zi, luminozitate redusă şi de noapte, în vizibil şi în infraroşu. Ansamblul sistemului de senzori optici cu denumirea de „bloc de senzori” se va instala pe o platforma teleoperabilă (de tip pan & tilt), montată pe un pilon telescopic, care să asigure ridicarea la o înălţime optimă pentru observare.
  Capabilităţile sistemului de senzori optici vor fi îmbunătăţite în mod radical prin integrarea unui subsistem electronic de fuziune de imagine şi a unuia de videotracking care vor permite afişarea unei imagini conţinând atât informaţiile obţinute atît în spectrul vizibil, cât şi în spectrul infraroşu, precum şi urmărirea automată a deplasării unui obiectiv.
 • Laser: Telemetrul cu laser: este destinat determinării cu precizie a distanţei până la diferite obiective aflate în câmpul de observare. Telemetrul va fi instalat pe aceiaşi platformă teleoperabilă cu sistemul de senzori optici.
 • Sistemul de scanare cu laser pentru generarea imaginilor tridimensionale şi vizualizarea obiectelor mascate de vegetaţie, care asigură scanarea unui fascicul laser pe o ţintă din teren, sub forma unui rastru bidimensional, şi recepţia semnalelor optice reflectate de la fiecare punct al rastrului sub forma unui semnal temporal, din care prin calcul se obţine distanţa de la emiţătorul laser la punctul respectiv. Datele obţinute permit generarea unei imagini tridimensionale a obiectului scanat.
 • Audio: Sistem de detecţie audio: sistem de senzori fonici care completează posibilităţile de detecţie ale SIMS, respectiv care poate să localizeze, pe baza analizării undelor sonore emise şi/sau receptate, diverse obiective care rămân „ascunse” faţă de posibilităţile de detecţie ale senzorilor radar sau optici.
 • GPS: Sistem de navigaţie/poziţionare: permit stabilirea şi afişarea în timp real a coordonatelor proprii, permiţând deplasarea în siguranţă, în orice condiţii de mediu, ziua şi noapte. Aceste date sunt transmise către sistemul de calcul care asigură poziţionarea SIMS pe harta digitală a zonei destinate supravegherii.
 • Sistem de recunoaştere a activităţilor autorizate: asigură detectarea, recunoaşterea şi afişarea poziţiei de executare activităţi autorizate (de exemplu echipe de intervenţie), în scopul deosebirii acestora de celelalte obiective din zona de supraveghere şi de urmărire a progresului acţiunilor acestora.

În compunerea SIMS mai intră:

 • sistemul de procesare/afişare/editare: reprezintă o sumă de capabilităţi hardware care asigură suportul necesar pentru aplicaţiile software, pentru afişarea şi editarea informaţiilor, furnizarea semnalelor de ieşire pentru transmiterea informaţiilor prin fir sau radio, stocarea datelor şi imaginilor captate.
 • software-ul de procesare de sistem: asigură primirea semnalelor cu informaţii de la senzori, prelucrarea, stocarea şi afişarea acestora, transmiterea comenzilor către platforma teleoperabilă şi sistemul de senzori, formatarea semnalelor de ieşire în vederea transmiterii prin fir sau radio.
 • software-ului de implementare a tehnologiilor GIS (sistem informatic geospaţial), prin care toate informaţiile obţinute prin intermediul senzorilor vor fi raportate la datele geografice locale, respectiv poziţionate pe harta locală.
 • platforma teleoperabilă de tip pan & tilt: este montată pe un stâlp telescopic care asigură orientarea sistemului de senzori optoelectronici (bloc de senzori şi telemetru cu laser) prin mişcarea în plan orizontal şi plan vertical, asigurând în acelaşi timp controlul cu precizie a unghiurilor de deplasare în cele două plane.
 • blocul de acţionare şi comandă: permite controlul manual al întregului sistem prin intermediul elementelor de acţionare de pe panoul de comandă precum şi prin intermediul unui joystick multifuncţional. Acest bloc este conectat prin cablu la containerul cu echipamente, putând fi instalat în cabina autovehiculului de transport sau în diferite locaţii aflate la o distanţă de maximum 50m de containerul cu echipamente.
 • sistemul de management energie: asigură alimentarea cu energie electrică a SIMS. Sistemul va putea fi alimentat de la baterii, de la reţeaua naţională sau de la reţelele locale ale mijloacelor pe care se instalează containerul. Bateriile se pot încărca de la reţeaua de 220V, de la sistemele de alimentare (12V/24V) ale mijloacelor pe care este instalat containerul şi de la bateriile de celule fotovoltaice dispuse pe container.
  Sistemul de management energie va asigura comutarea în siguranţă între diferitele surse de energie, încărcarea bateriilor şi monitorizarea funcţionării subsistemului de alimentare cu energie electrică.
 • autoşasiul cu containerul cu echipamente: prevăzut cu dispozitivele necesare dispunerii pe sol, sau montării pe vagoane de cale ferată, barje fluviale; SIMS trebuie astfel proiectat şi testat, încât să poată funcţiona atât dispus pe autoşasiu sau alte mijloace de transport, cît şi staţionar în condiţiile de mediu specifice zonei în care va fi instalat şi să poată fi transportat în siguranţă cu mijloace terestre, aeriene şi navale.

Prin implementarea proiectului vor fi dezvoltate tehnologii high–tech în domeniu, unele fiind chiar unicate pe acest segment. Aceste tehnologii, ale căror rezultate pot fi baza unor dezvoltări ulterioare, îmbină partea de hardware cu cea de software şi se adresează următoarelor domenii de cercetare dezvoltare:

 • Videotracking (hardware şi software) care va permite urmărirea automată de către camerele video a deplasării unui obiectiv (persoană/obiect/animal);
 • Sonic – sistemul de detecţie sonică (hardware şi software) va putea localiza, pe baza analizării undelor sonore emise şi/sau receptate, diverse obiective care rămân „ascunse” faţă de posibilităţile de detecţie ale senzorilor radar sau optici;
 • Detecţie şi măsurători de distanţă cu fascicul laser – prin realizarea telemetrului cu laser cu radiaţie de tip „eye safe”. Vor fi dezvoltate, pe baza unor sisteme existente, tehnologii noi legate de receptoarele cu laser pentru impulsuri sub 1 nanosecundă pentru determinări de distanţe de mare precizie, precum şi a tehnologiei legate de scanarea laser pentru generarea unui profil tridimensional al unui obiect, respectiv persoană/animal;
 • Software de sistem – care rulează pe calculatorul de tip PC rigidizat al sistemului SIMS, poate fi considerat de asemenea un produs de cea mai înaltă tehnicitate întrucât asigură prelucrarea unui volum mare de date în diverse formate (video preluate printr-o placă de achiziţie de semnal video, serial de tip RS 232, ethernet, audio) pe care le prelucrează în vederea afişării, retransmiterii şi stocării lor;
 • Sisteme de energie alternativă – prin cercetarea şi realizarea unui sistem de generare a energiei electrice necesară încărcării bateriilor, pe bază de panouri fotovoltaice.

De asemenea, proiectul SIMS asigură integrarea unor subsisteme de înaltă tehnicitate şi performanţe deosebite:

 • Radarul de câmp permite controlul poziţiei tuturor obiectelor în mişcare pe distanţe de până la 8km asigurând determinarea coordonatelor acestora şi transmiterea lor printr-o interfaţă serială către sistemul de calcul pentru poziţionare pe harta digitală;
 • Sistemul de fuziune imagini – care va permite afişarea unei imagini conţinând atât informaţiile obţinute în spectrul vizibil, în spectrul infraroşu, cât şi pe cele obţinute prin metoda intensificării luminii reziduale;
 • Platforma pan&tilt care este acţionată de la distanţă printr-o transmisie serială gestionată de blocul de acţionare şi comandă, asigură poziţionarea cu precizie ridicată a axelor optice ale sistemelor de vedere pe timp de zi şi de noapte.

Faţă de sistemele existente pe piaţă, SIMS prezintă următoarele caracteristici din punct de vedere al calităţii, beneficiilor şi avantajelor oferite:

 • posibilitatea abordării unei game largi de misiuni de supraveghere şi culegere de informaţii, datorită dotării cu sisteme variate de senzori, dispuse într-un sistem modular, cu o versatilitate ridicată;
 • o mobilitate şi o versatilitate ridicată, datorită configuraţiei hardware formată din containerul cu echipamente şi, separat, modulul de comandă;
 • autonomie energetică ridicată, datorită prevederii cu panouri cu celule fotovoltaice pentru încărcarea acumulatorilor;
 • un raport capabilitate/preţ foarte bun, datorită integrării în sistem a unor elemente de înaltă tehnicitate dezvoltate pe plan local.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României