Achizitii

ANUNŢ

privind organizarea unei proceduri de achiziţie servicii

Bucureşti, 03 Aprilie 2013

S.C. ELECTRO OPTIC SYSTEMS S.R.L., cod unic de înregistrare RO 21293841, înregistrată la RC sub numărul J40/4662/2007, sediu social în Bucureşti, strada Coman Ion nr.7B, sector 5, sediu secundar şi adresă de corespondenţă Măgurele, strada Atomiştilor nr 171A, judeţul Ilfov, anunţă organizarea unei proceduri de achiziţie „Servicii de cercetare pentru realizarea sistemului de videotracking” cod CPV 73000000-2, în cadrul proiectului Sistem Integrat Mobil de Supraveghere, contract de finanţare 348/26.03.2012, ID/SIMS 1163/37320, proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 2 Competitivitate prin CDI, Operaţiunea 2.3.3 Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor.

Achiziţia se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 1050 din 29.10.2012 privind aprobarea Precedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul Convergenţă, emis de Ministerul Afacerilor Europene, publicat în Monitorul Oficial nr. 776 din 16 noiembrie 2012.

Valoarea estimată a procedurii este de 120.000 lei. Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.

Pentru detalii şi documentaţia aferentă achiziţiei ne puteţi contacta prin

sau prin fax 0214574592.
Documentaţia de atribuire poate fi descărcată şi de pe site-ul http://sims.electro-optic.ro/achizitii.html.

Oferta originală se va depune la sediul secundar al S.C. ELECTRO OPTIC SYSTEMS S.R.L până la data de 23.04.2013 ora 14.00.

Documentatie procedura videotracking (pdf)

Proces verbal de adjudecare (pdf)


ANUNŢ

privind organizarea unei proceduri de achiziţie pentru încheierea unui contract de furnizare

Bucureşti, 23 Iulie 2013

S.C. ELECTRO OPTIC SYSTEMS S.R.L., cod unic de înregistrare RO 21293841, înregistrată la RC sub numărul J40/4662/2007, sediu social în Bucureşti, strada Coman Ion nr.7B, sector 5, sediu secundar şi adresă de corespondenţă: Măgurele, strada Atomiştilor nr 171A, judeţul Ilfov, anunţă organizarea unei proceduri de achiziţie pentru atribuirea unui contract de furnizare „Instalaţie de verificări mecanice la şocuri şi vibraţii” cod CPV 38540000-2, în cadrul proiectului Sistem Integrat Mobil de Supraveghere, contract de finanţare 348/26.03.2012, ID/SMIS 1163/37320, proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 2 Competitivitate prin CDI, Operaţiunea 2.3.3 “Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”.

Achiziţia se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 1050 din 29.10.2012 privind aprobarea Precedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul Convergenţă, emis de Ministerul Afacerilor Europene, publicat în Monitorul Oficial nr. 776 din 16 noiembrie 2012.

Tipul contractului: furnizare.
Obiectul contractului: furnizarea a 1 complet Instalaţie de verificări mecanice la şocuri şi vibraţii, cod CPV 38540000-2.
Durata contractului: 5 luni de la semnarea contractului.
Valoarea estimată a procedurii este de 55.000 Euro.
Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.

Pentru detalii şi documentaţia aferentă achiziţiei ne puteţi contacta prin

sau prin fax 0214574592, persoană de contact Dănuţ Stroe, tel. 0214574592.
Documentaţia de atribuire poate fi descărcată şi de pe site-ul http://sims.electro-optic.ro/achizitii.html.

Oferta originală se va depune la sediul secundar al S.C. ELECTRO OPTIC SYSTEMS S.R.L până la data de 08.08.2013 ora 14.00. Deschiderea ofertelor va avea loc la aceiaşi adresă, în data de 08.08.2013 ora 15.00.

Documentatie procedura vibratii (pdf)

Proces verbal de anulare (pdf)


ANUNŢ

privind reluarea unei proceduri de achiziţie pentru încheierea unui contract de furnizare

Bucureşti, 12 August 2013

S.C. ELECTRO OPTIC SYSTEMS S.R.L., cod unic de înregistrare RO 21293841, înregistrată la RC sub numărul J40/4662/2007, sediu social în Bucureşti, strada Coman Ion nr.7B, sector 5, sediu secundar şi adresă de corespondenţă: Măgurele, strada Atomiştilor nr 171A, judeţul Ilfov, anunţă organizarea unei proceduri de achiziţie pentru atribuirea unui contract de furnizare „Instalaţie de verificări mecanice la şocuri şi vibraţii” cod CPV 38540000-2, în cadrul proiectului Sistem Integrat Mobil de Supraveghere, contract de finanţare 348/26.03.2012, ID/SMIS 1163/37320, proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 2 Competitivitate prin CDI, Operaţiunea 2.3.3 “Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”.

Achiziţia se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 1050 din 29.10.2012 privind aprobarea Precedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul Convergenţă, emis de Ministerul Afacerilor Europene, publicat în Monitorul Oficial nr. 776 din 16 noiembrie 2012.

Tipul contractului: furnizare.
Obiectul contractului: furnizarea a 1 complet Instalaţie de verificări mecanice la şocuri şi vibraţii, cod CPV 38540000-2.
Durata contractului: 5 luni de la semnarea contractului. Livrarea produselor se face la sediul secundar din strada Atomiştilor nr 171A, judeţul Ilfov.
Valoarea estimată a procedurii este de 55.000 Euro. Cursul euro/leu pentru elaborarea propunerii financiare este cel afişat de BNR la data publicării prezentului anunţ.
Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.

Pentru detalii şi documentaţia aferentă achiziţiei ne puteţi contacta prin

sau prin fax 0214574592, persoană de contact Dănuţ Stroe, tel. 0214574592.
Documentaţia de atribuire poate fi descărcată şi de pe site-ul http://sims.electro-optic.ro/achizitii.html.

Oferta originală se va depune la sediul secundar al S.C. ELECTRO OPTIC SYSTEMS S.R.L până la data de 20.08.2013 ora 14.00. Deschiderea ofertelor va avea loc la aceiaşi adresă, în data de 20.08.2013 ora 15.00.

Documentatie procedura vibratii – reluare (pdf)

Proces verbal de adjudecare (pdf)

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României